De Spiegel

Psychologenpraktijk gespecialiseerd in respectvol ouderschap en in hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid lijkt een simpel begrip, maar niet is minder waar. Waar in ieder geval overeenstemming over is? Het gaat over kinderen die afwijken van het gemiddelde. Maar of dat bijvoorbeeld alleen maar over intelligentie gaat, of over meervoudige talenten, hoe het vast te stellen is en aan welke signalen je het als ouder of leerkracht kan herkennen? Daar is minder overeenstemming over.

Omdat het hoogbegaafde kind afwijkt van het gemiddelde ontstaan er als vanzelf problemen. Denk bijvoorbeeld aan niet leren omgaan met het maken van fouten, omdat al het aanbod te makkelijk is. Maar ook aan moeite hebben om aansluiting te vinden bij andere kinderen, omdat je zo anders en/of sneller denkt. Helemaal ingewikkeld wordt het als de hoogbegaafdheid onontdekt is of er sprake is van bijkomende problematiek (b.v. ADHD).

Bij Psychologenpraktijk De Spiegel is het mogelijk om onderzoek te doen naar de eventuele aanwezigheid van hoogbegaafdheid en om begeleiding te bieden aan kinderen en hun ouders als er problemen ontstaan als gevolg van hoogbegaafdheid. Neem vooral contact op om de mogelijkheden te bespreken. Indien er sprake is van bijkomende DSM-problematiek (o.a. ADHD, Autisme, Angst en stemming), dan is eventueel vergoede zorg een mogelijkheid.

Bij De Spiegel kan naast de WPPSI en de WISC ook de RAKIT 2 ingezet worden voor het vaststellen van een intelligentiescore. De RAKIT 2 is de meest betrouwbare en up-to-date test op dit moment.

Op de planning staan verschillende bijeenkomsten voor kinderen die hoogbegaafd zijn, of waarbij dat vermoeden bestaat. Denk bij deze bijeenkomsten aan uitdagende spellen en filosoferen. Stuur gerust een berichtje als je graag op de hoogte gehouden wordt.

Faalangst en growth mindset

Perfectionisme komt veel voor bij kinderen die hoogbegaafd zijn. Zij leggen de lat hoog en maken gemiddeld gezien vaak minder fouten. Dit samen maakt de kans groot dat er faalangst ontstaat. Bij Psychologenpraktijk De Spiegel is het mogelijk om deze faalangst te behandelen. Dit gebeurt met behulp van cognitieve gedragstherapie, en dan met name het vaststellen van negatieve gedachten en verkeerde aannames (als ik een fout maak, ben ik niet slim. Of alleen als ik uitstekend presteer, stel ik iets voor) en het opstellen van helpende gedachten. Daarnaast is er aandacht voor het ontwikkelen van een growth mindset.

Een growth mindset staat tegenover een fixed mindset. Het belangrijkste verschil is de manier waarop je tegen slimheid en (school)prestaties aankijkt. Is dat het gevolg van een vaststaande eigenschap (fixed) of het gevolg van hard werken, opnieuw proberen en aanleren en aanwenden van verschillende strategieën (growth)?

In deze ted-talk legt de grondlegger mevrouw Carol Dweck zelf uit wat ze onder growth en fixed mindset verstaat.

Een growth mindset helpt kinderen die hoogbegaafd zijn om fouten als noodzakelijk onderdeel van hun leerproces te zien in plaats van een bewijs dat ze misschien toch niet zo slim zijn als aangenomen werd.

De combinatie van cognitieve gedragstherapie en het ontwikkelen van en growth mindset is erg effectief bij het aanpakken van faalangst en perfectionisme.