De Spiegel

Psychologenpraktijk gespecialiseerd in respectvol ouderschap en in hoogbegaafdheid

Respectvol ouderschap

Opvoeden kan lastig zijn. Alle ouders worstelen vroeg of laat met vragen, zorgen of schuldgevoelens. De meningen zijn erg verdeeld en je krijgt als ouder veel ongevraagde en wisselende adviezen.

Bij Psychologenpraktijk De Spiegel bestaat de mogelijkheid op een rustig moment stil te staan bij het ouderschap. Welke normen en waarden wilde je ook al weer meegeven? Hoe ga je nou toch het beste om met ongewenst gedrag? En waarom ontstaat er nou toch steeds weer die strijd? Dat is zomaar een greep uit de verschillende vragen die behandeld zijn.

Er is wat ouderschap betreft geen pasklaar antwoord. Het hangt helemaal af van hoe je als ouder in het leven staat en welke eigenschappen bij het kind horen. Daarom is de ouderbegeleiding bij Psychologenpraktijk De Spiegel altijd op maat. Uitgaande van de actuele problemen die op dit moment spelen en de wensen die er zijn voor de toekomst.

Psychologenpraktijk De Spiegel houdt de wetenschappelijke ontwikkelingen goed bij en kan daardoor adviezen geven die aansluiten bij de laatste inzichten. Een veelbesproken onderwerp is het wel of niet straffen van kinderen bijvoorbeeld. Er zijn steeds meer studies die aangeven dat straffen (en belonen trouwens) niet zo goed werkt als altijd is gedacht. Maar wat dan? Geen grenzen stellen is ook niet goed.

Een andere kijk op opvoeding is het zogenaamde onvoorwaardelijke ouderschap. Heel kort samengevat komt dat neer op: grenzen stellen op een liefdevolle empathische manier. Je kunt nog variëren in de hoeveelheid grenzen die je wilt stellen en in hoeveel overleg- en onderhandelingsruimte je wilt toestaan, maar de basis is altijd de behoefte van het kind erkennen en er laten zijn. De begeleiding binnen de praktijk is vooral gestoeld op deze visie op opvoeding, maar laat natuurlijk alle ruimte voor eigen invulling.