De Spiegel

Psychologenpraktijk gespecialiseerd in respectvol ouderschap en in hoogbegaafdheid

Schematherapie

Maak je steeds dezelfde fouten in je leven, terwijl je je hebt voorgenomen om een volgende keer anders te reageren? Laat je gedrag hardnekkige patronen zien, die je niet kunt veranderen, ook al wil je dat heel graag? Merk je regelmatig dat je met je gezonde verstand best weet wat je zou moeten doen, maar dat je gevoel niet meewerkt en je een andere richting in duwt?

In deze gevallen kan schematherapie helpen. Deze therapie is in eerste instantie ontwikkeld voor hardnekkige persoonlijkheidsproblematiek, maar kan ook goed ingezet worden bij lichte, maar zich steeds herhalende problemen.

Schema’s zijn de interne 'blauwdrukken' die bepalen hoe je kijkt naar jezelf, naar anderen en naar de wereld om je heen. Negatieve schema's zijn hardnekkig: ze lopen als een rode draad door het leven, vormen overtuigingen, gevoelens en ervaringen. Ze ontstaan veelal door nare ervaringen tijdens de kindertijd. Bijvoorbeeld in de steek gelaten worden door een ouder, of gepest worden op school.

Elk kind heeft behoefte aan veiligheid, verbondenheid, autonomie en waardering, maar ook realistische grenzen. Dit zijn de basisbehoeftes. Als hieraan niet wordt voldaan ontwikkelt een kind negatieve schema's. Deze neem je mee in de rest van je leven.

Binnen de therapie gaan we jouw schema's opsporen en vervolgens de schema's die helpend zijn sterker maken en de schema's die niet helpend zijn afzwakken.

Kort gezegd is schematherapie een manier om hardnekkige patronen te doorbreken en vervangen door fijnere patronen.


Bovenstaande informatie is een samenvatting van de informatie op de websites: schematherapie.nl en mentaalbeter.nl