De Spiegel

Psychologenpraktijk gespecialiseerd in respectvol ouderschap en in hoogbegaafdheid

Tarieven

Het kan erg waardevol zijn om te investeren in de ontwikkeling van uw kind of uzelf via een individueel coachingstraject of een groepstraining. Deze onderdelen worden mogelijk vergoed via uw aanvullende verzekering, maar lang niet altijd. Kijk dat goed na in uw polis of neem contact op met uw verzekeraar. Zoek daarbij op alternatieve geneeswijzen en beroepsvereniging NVPA. Daarnaast is een vergoeding via een PGB mogelijk, neem daarvoor contact op met uw wijkteam of jeugdondersteuningsteam.

Tarieven

Individuele begeleiding per gesprek         85,- inclusief BTW

Ouderbegeleiding per gesprek                    85,- inclusief BTW

Een gesprek duurt in de regel 45 minuten

Het kan ook zijn dat u vragen heeft over het intelligentieprofiel van uw kind, bijvoorbeeld bij het vermoeden van hoogbegaafdheid. In dat geval is het mogelijk om op eigen kosten een intelligentietest aan te vragen bij psychologenpraktijk De Spiegel.

Omdat niet elke vraag naar cognitieve capaciteiten even uitgebreid voor- en/of nabesproken hoeft te worden, hebben wij drie pakketten samengesteld. Indien er sprake is van een vraag naar hoogbegaafdheid wordt bij elk pakket eenvragenlijst opgestuurd om relevante voorinformatie in kaart te brengen. Deze informatie is nodig om de resultaten van de test goed te interpreteren.

Pakket 1                            470,- inclusief BTW

Dit pakket bestaat uit de afname van de RAKIT 2 plus de uitwerking, interpretatie en verslaglegging van de scores. Dit pakket is vooral handig als het gaat om een herindicatie of als de ouders al goed weten hoe zij testresultaten kunnen lezen of voor scholen die meer inzicht willen in de cognitieve capaciteiten van hun leerling.

Pakket 2                            555,- inclusief BTW

Dit pakket bestaat uit de afname van de RAKIT 2 plus de uitwerking, interpretatie en verslaglegging van de scores én een voor- of nabespreking. Dit pakket is voor die ouders die graag meer toelichting willen geven vooraf of vragen hebben over hoe de test werkt. Of voor ouders die graag een mondelinge uitleg willen over de testresultaten. Het nagesprek kan ook ingezet worden als schoolgesprek, waarbij de school handvatten krijgt om met de uitkomst van het onderzoek een passend aanbod voor de leerling op te zetten. Het schoolgesprek kan plaatsvinden op Voorne Putten, de Hoeksche Waard of Rotterdam e.o. De reiskosten worden doorberekend.

Pakket 3                             640,- inclusief BTW

Dit pakket bestaat uit de afname van de RAKIT 2 plus de uitwerking, interpretatie en verslaglegging van de scores én een voor- of nabespreking. Dit pakket is voor die ouders die graag meer toelichting willen geven vooraf of vragen hebben over hoe de test werkt en daarnaast graag een mondelinge uitleg willen over de testresultaten. Binnen dit pakket kan ook gekozen worden voor een nabespreking en een schoolgesprek. In het schoolgesprek krijgt school handvatten om met de uitkomsten van het onderzoek een passend aanbod voor de leerling op te zetten. Het schoolgesprek kan plaatsvinden op Voorne Putten, de Hoeksche Waard of Rotterdam e.o. De reiskosten worden doorberekend.

Het is ten alle tijden mogelijk om een los gesprek bij te boeken à 85,- per gesprek van 45 minuten.